TAKSERING
Ved spørsmål angående taksering og verdi på gjenstander se vår medlemsliste for de ulike bransjeområdene.

ALL vurdering av gjenstander vil uavhengig av gjenstandens verdi koste fra kr 300.- for en kort, muntlig vurdering, eller vurdering via mail. For en skriftlig, mer utfyllende vurdering vil prisen ligge høyere.

Vår forening er medlem av:

logo_new.jpg